You are here: Home Mediation
Mediation PDF Afdrukken E-mail

 

Mediation cq conflictbemiddeling is het gezamenlijk door partijen zelf oplossen van een geschil, met behulp van een neutrale derde, de mediator. De mediator concentreert zich op zaken als de communicatie tussen partijen, beelden die partijen over en weer van elkaar gecreëerd hebben, de patronen die zich in hun onderlinge communicatie ontwikkeld hebben, ect. Verder inventariseert de mediator de onderwerpen waarover partijen het in de mediation willen hebben. Via begeleide onderhandelingen zal de mediator de partijen vervolgens laten zoeken naar een oplossing die voor allen aanvaardbaar is.

Als NMI-mediator kies ik geen partij maar luister, analyseer en ondersteun ik actief bij het vinden van oplossingen die aan beiden recht doen en waarin beide partijen zich kunnen vinden.

De vraag of mediation succesvol kan zijn, hangt voor een belangrijk deel samen met de mate waarin het conflict geëscaleerd is. Is het zo dat partijen alleen nog maar gemotiveerd zijn om elkaar kapot te maken, desnoods ten koste van zichzelf, dan biedt mediation geen soelaas. In conflicten waarin mediation wel toegepast kan worden, kunnen de volgende voordelen onderscheiden worden: tijd, kosten, en indien van toepassing behoud van relaties.

Mediation zal niet altijd uitmonden in een oplossing, maar er zal in ieder geval duidelijkheid komen.

Mijn praktijk valt binnen het Reglement en de Gedragsregels van het Nederlands Mediation Instituut (NMI). Ik heb mijn opleiding hiervoor genoten bij Expertisecentrum Conflict Management.